Zbiór wierszy Karola Wojtyły

Index
Zakochani!
 

Temat: [kraj] Giertych o zmianach w liście lektur "To był pomysł nauczycieli"

mozliwe, ale wywalenie witkacego, gethego itd, to skandal, no tak niemiec, cpun itd :|
teraz bedziemy czytac jakis radykalow sprzed wojny, papieza, nie mam nic w sumie do osobistosci Karola Wojtyly, ale co jego ksiazka wnosi jako lektura? a w dodatku jest ciezsza niz kafka, a te ksiazki tego goscia co go tak giertych wychwala to przy nich, gombrowicz to mala kawka,...
inna sprawa to taka ze malo kto ja przeczyta, a tymbardziej malo kto ja zrozumie.

Giertych nie powiedział, że teraz uczniowie będą mieli nakaz czytania "radykałów" sprzed wojny. Nie wspominał również nic o pracach (bo twórczością tego chyba nazwać nie można) Romana Dmowskiego. Wolałbym jednak czytać jego prace niż wypociny Antoniego Słonimskiego albo artykuły zamieszczane w "Miesięczniku Literackim" , "Nowej Kulturze" lub "Lewarze".
Karol Wojtyła był wielkim Polakiem, wielkim człowiekiem i uważam, że całkiem na miejscu jest czytanie jego książek. Na pewno dużo można się z nich nauczyć, dowiedzieć. Książki Jana Pawła II skłaniają do przemyśleń, są głębokie i po prostu piękne - na przykład zbiór wierszy "Ojczyzna" :).
Czytałem je i stwierdzam, że są bardzo łatwe w odbiorze, zrozumieniu.


poza tym, nauczyciele to mu podsuneli? ciekawe jacy, skoror kazdy sie teraz buntuje przed decyzjam
Wyobraź sobie, że tak - to nauczyciele mu to podsunęli. Nie muszą się nie zgadzać ze "swoim" ministrem w dokładnie każdej kwestii.


ja rozumiem juz chyba o co chodzi giertychowi, im glupszy kraj, tym latwiej nim sterowac, chyba obecnym rzadzacym zalezy zeby wiekszosc obywateli to byla tluszcza zaiwaniajaca w niedziele do kosciola, a w sprawach polityki nie wystawala poza swoja sypialnie,...
Gdyby Giertych kazał młodzieży czytać w/w książki Słonimskiego czy też Broniewskiego lub artykuły z również wcześniej wspomnianych czasopism to wtedy powiedziałbym, że to celowe ogłupianie narodu. Nie zgadzam się zatem z Tobą w tej kwestii, że Romek celowo ogłupia naród.

Źródło: nasztomaszow.pl/forum/index.php?showtopic=2023Temat: UWAGA!! POMÓŻCIE NASZEMU WYDZIAŁOWI!!
" />Książki, które wydał jako Karol Wojtyła

* Renesansowy psałterz – Kraków 1999; młodzieńczy zbiór wierszy, powst. przed II wojną światową
* Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze (tytuł w innym przekładzie: Zagadnienie wiary w dziełach świętego Jana od Krzyża) – rozprawa doktorska obroniona w 1948 na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, napisana po łacinie (tytuł: Questio de fide apud sanctum Ioannem a Cruce) o św. Janie od Krzyża, czytanym w oryginale, ogłoszona w czasopiśmie "Collectanea Theologica" XXI: 1950, a streszczenie polskie w "Ateneum Kapłańskim" 1950, z. 1; promocja doktorska w Polsce: 16 XII 1948 na Uniwersytecie Jagiellońskim; pełna wersja w przekładzie polskim (istnieją 2 tłumaczenia), jako książka: od 1991; liczne przekłady na obce języki nowożytne
* Wykłady lubelskie – Lublin, KUL, 1986; zapis wykładów z filozofii głoszonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1954–1956
* Elementarz etyczny – Kraków 1983; szkice zamieszczane pierwotnie w Tygodniku Powszechnym w roku 1957
* Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera – Lublin, KUL, 1959; książka habilitacyjna na temat Maxa Schelera, czytanego w oryginale niemieckim; habilitacja przyjęta 3 XII 1953 na Uniwersytecie Jagiellońskim, ostatnia przed likwidacją Wydziału Teologicznego UJ przez władze stalinowskie
* Miłość i odpowiedzialność – Lublin, KUL, 1960; monografia przedstawiająca analizę psychologiczną, filozoficzną i teologiczną zjawiska miłości; wielokrotnie wznawiana; liczne przekłady na języki obce
* Osoba i czyn – Kraków 1969; najważniejsza monografia filozoficzna; studium z zakresu antropologii chrześcijańskiej, inspirowane przez fenomenologię i tomizm; w duchu humanizmu budowana koncepcja osoby ludzkiej jako suwerennego podmiotu; wiele przekładów na języki obce
* U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II – Kraków 1972; pisana przez jednego z głównych jego uczestników monografia na temat II Soboru Watykańskiego i jego dorobku intelektualnego; po 16 X 1978 liczne przekłady na języki obce
* Znak, któremu sprzeciwiać się będą – Poznań, Pallottinum, 1976 (wersja ocenzurowana przez cenzurę prewencyjną PRL); edycja pełna: Znak sprzeciwu. Paryż, Editions du Dialogue, 1980; zapis rekolekcji głoszonych w Watykanie na prośbę papieża Pawła VI
* Poezje i dramaty – Kraków, Znak, 1979; całość dorobku artystycznego autora (prócz młodzieńczych psalmów oraz późnego Tryptyku rzymskiego); utwory poetyckie, m.in. poematy; Pieśń o Bogu ukrytym, Stanisław; dramaty, m.in.: Brat naszego Boga (o malarzu św. Adamie Chmielowskim, znanym jako Brat Albert), Przed sklepem jubilera, Promieniowanie ojcostwa; także esej O teatrze słowa (na temat Teatru Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka); liczne wznowienia i przekłady na języki obce
* Aby Chrystus się nami posługiwał – Kraków, Znak, 1979; zbiór esejów z całego okresu pracy twórczej sprzed pontyfikatu; m.in.: Apostoł (o Janie Tyranowskim), O humanizmie św. Jana od Krzyża, Personalizm tomistyczny (o św. Tomaszu z Akwinu; także przedruk cyklu szkiców Elementarz etyczny
* Zagadnienie podmiotu moralności – Lublin, KUL, 1991; zespół rozpraw z zakresu etyki; tu przedruk książki habilitacyjnej z 1959 roku

Książki, które wydał jako Jan Paweł II

* Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa – Watykan 1986; pełna, książkowa (i opatrzona przypisami) wersja środowych wykładów do wiernych; wysnuta z Biblii, a nawiązująca do encykliki Pawła VI Humanae vitae, monografia na temat, jak to nazwał autor, "teologii ciała", także godności integralnie ujętej osoby ludzkiej.
* Przekroczyć próg nadziei – Lublin, 1994, KUL. ISBN 83-228-0395-8.
* Dar i Tajemnica – 1996.
* Tryptyk rzymski (poemat) – Kraków, 2003, Wydawnictwo Literackie. ISBN 83-88971-43-3.
* Wstańcie, chodźmy – Kraków, 2004, Wydawnictwo św. Stanisława. ISBN 83-88971-86-7.
* Pamięć i tożsamość – Kraków, 2005, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. ISBN 83-240-0525-0.

Warto dodać, że nakładem Wydawnictwa Znak ukazała się w kilku wydaniach pozycja zawierająca teksty przemówień i homilii, jakie Jan Paweł II wygłosił w Polsce – Jan Paweł II – Pielgrzymki do Ojczyzny, której faktycznym autorem jest przecież papież.
Wydawnictwa muzyczne

* Abbà Pater – Sony Music Entertainment, 1999
* Wśród nocnej ciszy z albumu Wśród nocnej ciszy... – śpiew
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=34667


Temat: Pierwsza wersja "Brata naszego Boga" na wystawie w Krakowie
" />

11.10.2010. Kraków (PAP) - Pierwszą wersję dramatu Karola Wojtyły "Brat naszego Boga" - zapisaną ołówkiem na papierze kancelaryjnym - można od poniedziałku oglądać na wystawie w Krakowie.

Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz otwierając ekspozycję w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II mówił, że "Brat naszego Boga" to bardzo ważne dzieło w twórczości Karola Wojtyły, a brat Albert miał ogromny wpływ na jego decyzję o wyborze kapłaństwa.

"Zadziwiające, że Karol Wojtyła w tak młodym wieku podjął tak ważne tematy, które potem realizowały się w jego pontyfikacie" - mówił kard. Dziwisz. Jak podkreślił, już wtedy poczęła się idea solidarności i miłości drugiego człowieka, zwłaszcza biednego. Dodał, że papież wielokrotnie wracał do postaci Adama Chmielowskiego (brata Alberta).

"Mam wrażenie, że brat Albert miał ogromny wpływ na jego ostateczną decyzję pójścia w stronę kapłaństwa. Brat Albert zostawił malarstwo, aby się zająć ubogimi. Jan Paweł II zostawił umiłowany teatr i aktorstwo, żeby oddać się całkowicie kapłańskiemu powołaniu" - powiedział kard. Dziwisz.

Jak zaznaczył, choć Wojtyła stał się pasterzem, a nie aktorem, to talent aktorski posłużył mu do przekazywania Dobrej Nowiny światu i ludziom. "Jan Paweł II bardzo się cieszył, że mógł beatyfikować i kanonizować brata Alberta. Pokazać go światu" - mówił metropolita krakowski.

Brulion z pierwszym tekstem "Brata naszego Boga" został odnaleziony pośród innych dokumentów Karola Wojtyły przechowywanych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie od czasów, gdy został on papieżem. Zdaniem autora scenariusza wystawy, ks. prof. Jacka Urbana, dyrektora Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, odkrycie brulionu to sensacja. "Otwiera się okazja do porównania tekstów +Brata naszego Boga+ przez specjalistów. Być może pierwszy rękopis pokaże znacznie ciekawiej dramat niż forma, w jakiej go znamy" - mówił ks. Urban.

W jednej gablocie można porównać ze sobą dwa rękopisy dramatu. Pierwszy był pisany podczas wojny przez dwudziestokilkuletniego Wojtyłę ołówkiem na papierze kancelaryjnym. W całości liczy 48 stron. "Ta pierwsza wersja rękopisu jest niezwykle ascetyczna. Należy do okresu narodzin Teatru Rapsodycznego, który Karol Wojtyła i Mieczysław Kotlarczyk współtworzyli. Teatr słowa, poezji, teatr epicki, teatr recytującego aktora" - mówił ks. Urban.

Jak dodał, w pierwszym rękopisie są tylko trzy postaci: człowieka o kuli, człowieka z jednego kruszcu i człowieka spoza ognia. Bardziej rozbudowaną formę dramat przybiera dopiero w drugim rękopisie, co odzwierciedla także zmiany w Teatrze Rapsodycznym, w którym po wojnie pojawiły się scena, kostium i dekoracje.

Drugi rękopis, pochodzący ze zbiorów Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, jest napisany piórem na papierze przebitkowym. Powstał pod koniec lat 40., gdy Wojtyła pracował w kościele św. Floriana. Ta wersja "Brata naszego Boga" ma już wstęp, podział na trzy akty i kilkanaście osób dramatu. Po przepisaniu na maszynie i opatrzeniu uwagami autora stała się ona podstawą wydania książkowego w 1979 r. W oparciu o ten tekst wystawiono "Brata naszego Boga" w Teatrze im. J. Słowackiego, a Krzysztof Zanussi zrealizował film.

Odnaleziony w kurii brulion został poddany konserwacji dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bohaterem "Brata naszego Boga" jest Adam Chmielowski - artysta malarz, założyciel zgromadzenia albertynów, późniejszy święty, kanonizowany przez Jana Pawła II. Krakowska wystawa jest też przypomnieniem jego postaci.

Zwiedzający zobaczą na wystawie biurko, a właściwie stolik, przy którym Wojtyła pisał mieszkając w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. Uzupełnieniem ekspozycji są fotografie i multimedialna prezentacja dorobku literackiego krakowskiego biskupa. W jednej z sal można obejrzeć film "Brat naszego Boga" Zanussiego.

Dyrektor Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II Piotr Matusiak powiedział PAP, że ze względów konserwatorskich kartki obu rękopisów "Brata naszego Boga" co pewien czas będą wymieniane na kolejne. Być może na wystawie pojawi się także niepublikowany wcześniej wiersz Wojtyły, na którego pokazanie na razie się nie zdecydowano, by nie burzyć koncepcji wystawy.

Autorką oprawy plastycznej ekspozycji jest Agnieszka Sowa-Szenk. Wystawa potrwa do marca przyszłego roku.

Honorowym patronatem objęli ją: metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. (PAP)

wos/ abe/ gma/

Fragment rękopisu "Brat naszego Boga" Karola Wojtyły. Foto.: PAP/Jacek Bednarczyk
Źródło: historiapolski.eu/viewtopic.php?t=852


Temat: Studia i dojrzewanie duchowe
14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku.

W pierwszym roku studiów Karol przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu matki przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie. Pozostał wierny swej pasji – piłce nożnej, uczęszczał na mecze Cracovii. Czas od października 1938 do lutego 1941 roku to okres wytężonej nauki Karola na studiach, spotkań grupy literackiej, a także tworzenia własnej poezji. W lutym 1940 poznał osobę ważną dla swego rozwoju duchowego. Był to Jan Tyranowski, krakowski krawiec, poza swą pracą zawodową zafascynowany duchowością chrześcijańską, w tym mistyką. Tyranowski prowadził dla młodzieży męskiej koło wiedzy religijnej. Uczestniczący w nim Wojtyła poznał wówczas i po raz pierwszy czytał pisma św. Jana od Krzyża.

Dnia 18 lutego 1941 roku po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. W 1942 i 1943, jako reprezentant krakowskiej społeczności akademickiej, udawał się do Częstochowy, by odnowić śluby jasnogórskie.

Wojna odebrała Karolowi możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. Początkowo od jesieni 1940 przez rok w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim. W tym okresie Karol związał się też z polityczno-wojskową katolicką organizacją podziemną Unia, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów.

Jesienią roku 1941 Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941. Rozstanie Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle w roku 1942, gdy postanowił on studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie gdzie 1 listopada 1946 otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu.

Był to też okres rozwoju literackiego Karola. Pierwszy zbiór wierszy Renesansowy psałterz, powstały 1939 roku (wydany w 1999), ma jeszcze charakter poetyckich pierwocin; jest też wyrazem hołdu dla wielkiej tradycji, w tym dla Jana Kochanowskiego. Wczesną dojrzałość młodego poety ujawniają utwory powstałe podczas wojny, w tym poemat Pieśń o Bogu ukrytym, o charakterze wizyjnym i mistycznym, nawiązujący twórczo do św. Jana od Krzyża. Jako poeta Wojtyła łączył precyzję stylu oraz intelektualizm z wizyjnym charakterem ekspresji lirycznej. Tworzył poezję metafizyczną.

Źródło: jp2.fsl.pl/viewtopic.php?t=2
 
 
Odnośniki
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates